- Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμού Ενημερωτικού υλικού "Πολιτεία" 2009