Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού δικτύου της ΓΓΠΠ

Ποσό: 
7 072.00
Ημερομηνία: 
Παρασκευή, 30. Ιανουάριος 2009
Εταιρεία: 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ RAZOR TECHNOLOGY & CONSULTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ