Τεύχος χαρτών των σχεδίων Φορέων Αποχιονισμού & Π.Υ. σε μέγεθος Α4