* Την προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας για δημιουργία Πολυεθνικών Μονάδων Π.Π. και εκπαίδευσή τους στις ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού στηρίζουν οι εταίροι

Aθήνα, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

 

 

Ολοκληρώθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Ζάππειο οι εργασίες του Σεμιναρίου και συνάντησης εμπειρογνωμόνων με τίτλο «Η ενίσχυση της Δυνατότητας Επέμβασης της ΕΕ στην Αντιμετώπιση των Καταστροφών: Κοινές και Πολυεθνικές Μονάδες», που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις εργασίες συμμετείχαν 38 ανώτερα στελέχη και εμπειρογνώμονες Πολιτικής Προστασίας από 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι επικεφαλής όλων των Ευρωπαϊκών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας.

Τα συμπεράσματα από το διήμερο Σεμινάριο όπως καταγράφηκαν από τους συμμετέχοντες, θα συμπεριληφθούν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στο σχέδιο Συμπερασμάτων που θα υποβληθεί στο Συμβούλιο (ομάδα Πολιτικής Προστασίας PROCIV) στο πλαίσιο του νομοθετικού έργου της Ελληνικής Προεδρίας.

Μεταξύ των συμπερασμάτων που κατεγράφησαν, το σύνολο των συμμετεχόντων Κρατών Μελών της ΕΕ υποστηρίζουν την προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας για την δημιουργία Πολυεθνικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας. Επίσης οι εκπρόσωποι των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας των Κρατών Μελών ζήτησαν από την Ελληνική Προεδρία να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο προς το Συμβούλιο (PROCIV) όσο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG-ECHO) έτσι ώστε οι Πολυεθνικές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ να συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στις ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Πρόκειται για το πρώτο σεμινάριο που διοργανώθηκε μετά την έναρξη ισχύος (την 1η Ιανουαρίου 2014) της νέας κοινοτικής νομοθεσίας για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Σημειώνεται ότι το σχήμα των Κοινών/Πολυεθνικών Μονάδων θα τεθεί σε δοκιμασία στην πράξη, για πρώτη φορά από την έναρξη ισχύος της νέας νομοθεσίας της ΕΕ για την Πολιτική Προστασία, στη διάρκεια της άσκησης πεδίου "EU Prometheus 2014”, που είναι προγραμματισμένη για τον Μάιο-Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας.

Αυτή η πρωτοβουλία της Ελληνικής Προεδρίας υλοποιείται σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και της Διεύθυνσης DG ECHO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.