Το προφίλ του εμπρηστή παρουσιάστηκε κατά τη 2η ημέρα του 1ου ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ INTERREG IVC CivPro “Περιφερειακές Πολιτικές στην Πρόληψη Καταστροφών”

 Ενήλικας, άρρην, ηλικίας 36-60 ετών είναι το προφίλ του 50%  των δραστών δασικών πυρκαγιών. Ακολουθεί η ηλικιακή κατηγορία άνω των 60 ετών με ποσοστό 31% , τρίτη έρχεται η ηλικιακή κατηγορία 19-35 ετών με ποσοστό 17% , ενώ νέοι κάτω των 18 ετών αποτελούν το 2 % των δραστών. 

      Τα παραπάνω προκύπτουν σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας (2000 – 2010), που παρουσίασε ο επιπυραγός του Πυροσβεστικού Σώματος κ. Νικόλαος Συμεωνίδης, επικεφαλής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης  Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), σήμερα, κατά τη 2η ημέρα των εργασιών του 1ου Διαπεριφερειακού Συνεδρίου που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC CivPro,.

      Στις ηλικιακές κατηγορίες που αναφέραμε παραπάνω, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διακύμανση των ποσοστών αμέλειας ή πρόθεσης, που γενικότερα αποτελούν τις κύριες αιτίες των δασικών πυρκαγιών. Πιο συγκεκριμένα στις ηλικίες 36-60 ετών και άνω των 60 ετών υπερτερεί η αμέλεια. Στις ηλικίες 9-35 ετών και κάτω των 18 ετών υπερτερεί η πρόθεση.

     Άνδρες ευθύνονται στο 92,4% των δασικών πυρκαγιών από αμέλεια (γυναίκες 7,6%) και κατά 97%  από πρόθεση (γυναίκες 3%).

     Λαμβάνοντας υπόψη το επαγγελματικό προφίλ των δραστών στους αγρότες, κτηνοτρόφους, συνταξιούχους, ιδιωτικούς και δημοσίους υπάλληλους και ελεύθερους επαγγελματίες υπερτερεί η αμέλεια, ενώ στους εργάτες, άνεργους και μαθητές η πρόθεση.

     Όσον αφορά τη χωροταξική κατανομή των πυρκαγιών το 40%  αφορά αγροτικές περιοχές, το 23%  δάση και δασικές πυρκαγιές, το 12%  οικοπεδικούς χώρους, το 10,%  πρανή οδών, το 8%  χώρους απορριμάτων, το 4% χορτολιβαδική έκταση, το 2,50 % καλάμια-βάλτους και το 0,50%  άλση.

     “Φέτος, για πρώτη φορά, σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2010, δώσαμε τεράστια σημασία στην καταπολέμηση της αμέλειας, η οποία αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχής. Γι' αυτό συνεχίζουμε και σε κάθε ευκαιρία επισημαίνουμε διαρκώς και με κάθε μέσο τις τεράστιες καταστροφές που προκαλεί η συμπεριφορά αυτή” σχολίασε ο κ.Θεόδωρος Μπούφης, Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.