Τροποποίηση της 2444/16-04-14 απόφασης Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη μετακίνηση και διαμονής 34 παρατηρητών, προγράμματος ΕU PROMETHEUS 2014