Υ.Α. 1299 του 2003. Γενικό Σχέδιο Π.Π. «Ξενοκράτης»