Υ.Α. 7270 του 2006. Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ