Υποβολή προτάσεων για Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση 2010/Νέος ιστοτόπος

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση (Call for Proposals) για το έτος 2010 στο αντικείμενο «Prevention and Preparedness in civil Protection»

    Η  καταληκτική ημερομηνία υποβολής έχει ορισθει η 31η Μαρτίου 2010.

    Σχετικές Πληροφορίες  έχουν αναρτηθεί στην κεντρική στήλη της ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας.

    http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm