Υπογραφή κοινού πρακτικού Ελλάδας - Γαλλίας

Υπογράφηκε την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2008 στη Valabre της Νοτίου Γαλλίας, Κοινό Πρακτικό της Κοινής Ελληνο-Γαλλικής Ομάδας Εργασίας για τις Δασικές Πυρκαγιές. Όπως είναι γνωστό η Κοινή Ελληνο-Γαλλική Ομάδα (HE-FRA/J1) δημιουργήθηκε με την Κοινή Απόφαση των Γενικών Γραμματέων Πολιτικής Προστασίας, Ελλάδας και Γαλλίας κ. Μαργαρίτη Μουζά και Henri Masse η οποία υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2007 στο Παρίσι. Η Κοινή αυτή Απόφαση είναι  ιστορικά η πρώτη στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και σηματοδοτεί το υψηλό επίπεδο συνεργασίας ,αλλά και την ισχυρή βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα πολιτικής προστασίας. Εξαιτίας του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των δύο Κυβερνήσεων για το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών, η εντολή προς τη HE-FRA/J1 ήταν να ξεκινήσει τις εργασίες της με το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών ενώ θα ακολουθήσει η διερεύνηση των ειδικότερων τομέων συνεργασίας στα θέματα των σεισμών αλλά και των τεχνολογικών καταστροφών.

Η Κοινή Ελληνο-Γαλλική Ομάδα Εργασίας για θέματα Πολιτικής Προστασίας αποτελείται από Ανώτερους Αξιωματούχους και Αξιωματικούς του Ελληνικού και Γαλλικού Πυροσβεστικού Σώματος, της Πολεμικής Αεροπορίας και της αντίστοιχης Αεροπορίας Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας καθώς και της 1ης Ε.Μ.Α.Κ και της UIISC No 7 (αντίστοιχη 7η Ε.Μ.Α.Κ) της Brignoles. Το γενικό συντονισμό της HE-FRA/J1 έχουν κάθε φορά εντεταλμένοι Ανώτεροι Αξιωματούχοι της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  της Ελλάδας και της Γαλλίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Κοινό Πρακτικό, η HE-FRA/J1 “Τα "Μοντέλα Δασικών Πυρκαγιών της Γαλλίας και της Ελλάδας"  είναι εξαιρετικά συμβατά. Έχουν μερικές διαφορές, οι οποίες όμως δεν είναι σημαντικές. Μετά από αυτό, η HE-FRA/J1 προτείνει στο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ την ενίσχυση αυτής της συνεργασίας ακόμη και στο τακτικό επίπεδο”.

Μεταξύ των άλλων η HE-FRA/J1 καταλήγει και προτείνει την ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης Ελλήνων Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος στην Εθνική Σχολή της Valabre, την επιχειρησιακή ανταλλαγή Αξιωματικών των Εθνικών Κέντρων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  και του Πυροσβεστικού Σώματος  με τα αντίστοιχα της Γαλλίας COGIC στο Παρίσι και COZ της Νοτίου Γαλλίας, την εγκατάσταση «απευθείας γραμμών επικοινωνίας» για άμεση ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών μεταξύ της Βάσης Εναερίων Μέσων του Marignane και της αντίστοιχης της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και μεταξύ του Κέντρου Επιχειρήσεων της Νοτίου Γαλλίας και του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας  στην Αθήνα ειδικά για το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Τέλος ιδιαίτερο σημείο των αποτελεσμάτων των εργασιών της HE-FRA/J1 αποτελεί η πρόταση «αδελφοποίησης» των δύο Ε.Μ.Α.Κ και ειδικότερα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ στην Ελευσίνα και της 7ης Ε.Μ.Α.Κ στην Brignole. Η HE-FRA/J1 προτείνει τη δημιουργία « Kοινού Πεζοπόρου Τμήματος» μεταξύ των δύο Μονάδων το οποίο με την ολοκλήρωση των σχετικών εκπαιδεύσεων θα τεθεί σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαθεσιμότητα καταρχήν στα πλαίσια της αμοιβαιότητας μεταξύ των δύο χωρών αλλά και στη διάθεση του ‘’ FIRE 5. ‘’ Θα πρέπει να σημειωθεί πως με βάση τον νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και την οργάνωσή του στη βάση των «Μονάδων» (modules), η Ελλάδα και η Γαλλία είναι οι πρώτες χώρες Κράτη Μέλη που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία δημιουργίας Κοινής Ομάδας Χερσαίων Δυνάμεων Δασικών Πυρκαγιών, πέραν από τις Εθνικές τους Ομάδες οι οποίες ήδη υπάρχουν και δηλωθεί στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.

Με δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός δύσκολου εγχειρήματος με πολλές και πολύπλοκες παραμέτρους, ωστόσο όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «η ισχυρή πολιτική βούληση συνεργασίας των δύο χωρών, όπως αυτή επαναβεβαιώθηκε πρόσφατα κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Αθήνα από τον ίδιο και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, επιτρέπει στις δύο Γενικές Γραμματείες Πολιτικής Προστασίας  να αναπτύξουν πλέον διμερείς εξειδικευμένες συνεργασίες για την αντιμετώπιση των κοινών απειλών και κινδύνων» .