Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και της εθελοντικής οργάνωσης -Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΕΕΡ)

6 Ιουλίου 2011

   Υπεγράφη σήμερα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρο Μπούφη και τον Αντιπρόεδρο της Εθελοντικής Οργάνωσης «Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών (ΕΕΡ)» κ. Κλεάνθη Σακαλή μνημόνιο συνεργασίας σε συνέχεια της ήδη υπάρχουσας επιτυχούς συνδρομής των «Ομάδων Έκτακτης Ανάγκης» της ΕΕΡ στο Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΠ) της ΓΓΠΠ. Η υπογραφή του μνημονίου εντάσσεται στις δράσεις της ΓΓΠΠ για την προώθηση του εθελοντισμού και της ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού 2011.

   Η ΓΓΠΠ επισφράγισε τη συνεργασία της με τις ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΟΕΑ) της ΕΕΡ με τη δημιουργία μίας θέσης εναλλακτικών επικοινωνιών, η οποία θα  λειτουργεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας σε εθελοντική βάση παρέχοντας έτσι στο ΚΕΠΠ σε περιπτώσεις μείζονος κλίμακας καταστροφών, όπου παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καταρρεύσεις των δικτύων επικοινωνιών, εναλλακτικές επικοινωνίες. 

   Η ΓΓΠΠ και η ΕΕΡ θα συνεργαστούν, επιπλέον, για τη δημιουργία κορμού επικοινωνιών από την ΓΓΠΠ προς φορείς σε τοπικό επίπεδο, κρατικές υπηρεσίες και λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς, ενώ θα θέτει υπό την αιγίδα της τη μηνιαία διασυλλογική άσκηση επικοινωνιών των ΟΜΑΔΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ των ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων της επικρατείας στα HF, που διοργανώνουν οι ΟΕΑ της ΕΕΡ.