Υπόδειγμα Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας/9032/14-12-2016 έγγραφο Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών