Χάρτες αποχιονισμού του οδικού δικτύου ανά Περιφέρεια Χειμερινής Περιόδου 2012-2013

Χειμερινή Περίοδος 2012-2013


      Ηπειρωτική Ελλάδα
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ_ΕΛΛΑΔΑ_199Χ84_20130129_v1.pdf 

     Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΥΤ._ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_60X80_20121218_v.1.pdf χάρτης διοικητικών ορίων 
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΥΤΙΚΗΣ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_60X80_20121218_class_v.1.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων  

      Περιφέρεια Ηπείρου
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΗΠΕΙΡΟΥ_60X80_20121220_v1.pdf χάρτης διοικητικών ορίων    
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΗΠΕΙΡΟΥ_60X80_20121220_class_v1.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων

      Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (2η έκδοση)
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΥΤ._ΕΛΛΑΔΑΣ_60X80_20130124_v2.pdf χάρτης διοικητικών ορίων
B. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΔΥΤΙΚΗΣ_ΕΛΛΑΔΑΣ_60X80_20130124_class_v2.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων

      Περιφέρεια Πελοποννήσου
A. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_60X90_20121220_v1.pdf χάρτης διοικητικών ορίων 
Β. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_60X90_20121220_class_v1.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων  

   
      Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Α. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 60Χ90_20130116_v.1.pdf χάρτης διοικητικών ορίων     
Β. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 60Χ90_20130116_class_v.1.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων

        Περιφέρεια Θεσσαλίας (2η έκδοση)
Α. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60Χ90_20130124_v.2.pdf χάρτης διοικητικών ορίων   
Β. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 60Χ90_20130124_class_v2.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων

       Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2η έκδοση)
Α. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60Χ90_20130201_v.2.pdf χάρτης διοικητικών ορίων
B. AΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 60Χ90_20130201_class_v.2.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων

      Περιφέρεια Aττικής (2η έκδοση)
Α. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 60Χ60_20130115_v.2.pdf χάρτης διοικητικών ορίων     
Β. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 60Χ60_20130115_class_v2.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων 

     Περιφέρεια Aνατολικής Μακεδονίας-Θράκης
Α. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΘ_60Χ80_20121213_v.1.pdf χάρτης διοικητικών ορίων                                 
Β. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΘ 60Χ80_20121213_class_v.1.pdf χάρτης υψομετρικών κλάσεων