ΧΑΡΤΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ οδικού δικτύου Περιφερειών (Χειμώνας 2011-2012)

 Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ προχώρησε, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στη σύνταξη θεματικών χαρτών με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών, στους οποίους απεικονίζονται: 

     • Οι θέσεις αρχικής στάθμευσης μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για χειμερινή συντήρηση (Σταθμοί Αποχιονισμού, κλπ)    

     • Τα μέσα που διατίθενται αθροιστικά ανά θέση σε αρχικό στάδιο και ανά οδικό άξονα 

     • Τα σημεία στάθμευσης των περιπολικών του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την φάση 2 (αυξημένη ετοιμότητα, μερική ή γενική επιφυλακή)

 

 

      Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα που εκδόθηκαν ανοίξτε τα παρακάτω συνημμένα αρχεία.