Ψηφίστε για την ανάδειξη της CIVPRO-βέλτιστης πρακτικής πρόληψης καταστροφών

  Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διοργανώνει από 9 έως 28 Μαίου 2012 ανοιχτή ψηφοφορία για την ανάδειξη της βέλτιστης πρακτικής πρόληψης καταστροφών στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC/CIVPRO το οποίο υλοποιεί ως Επικεφαλής  με μια ομάδα εταίρων από (10) Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης http://www.civpro-gr.eu

    Μέρος της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πρόγραμμα CivPro επιτυγχάνεται με την αναγνώριση καλών πρακτικών πρόληψης καταστροφών από όλους τους εταίρους του έργου. Η αναγνώριση αυτών των καλών πρακτικών είναι αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στα (10) Κράτη Μέλη από του εταίρους. Η πρωτοτυπία της έρευνας, ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης του CIVPRO έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά καλύπτονται όλα τα επίπεδα πρόληψης (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό). Από έναν τεράστιο αριθμό στοιχείων (26) καλές πρακτικές έχουν αναγνωρισθεί και συμπεριληφθεί στην Έκθεση «Πολιτικής Πρόληψης Καταστροφών» του CIVPRO.

    Βοηθήστε μας λοιπόν να αναδείξουμε την καλύτερη πρακτική πρόληψης καταστροφών! Επιθυμούμε να αναδείξουμε πρακτικές πρόληψης καταστροφών που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν σε άλλες περιοχές σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο, τόσο στη χώρα μας όσο και σε άλλα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. αλλά και εκείνες που ξεκινώντας ενδεχομένως από τοπική ή περιφερειακή εφαρμογή θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ CIVPRO

Σε δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας τόνισε πως «η συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα είναι εξαιρετική, με τον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο κο Παναγιώτη Μπονάτσο έχουμε κοινούς στρατηγικούς στόχους και βλέπουμε ότι αυτή η κοινή προσπάθεια στα ευρωπαϊκά θέματα, η οποία υλοποιείται με επιτυχία έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα και προστιθέμενη αξία στον τομέα της πρόληψης και ενίσχυσης της διαχείρισης των καταστροφών και των συνεπειών τους για την προστασία των πολιτών, η οποία είναι άλλωστε κοινή μας αποστολή. Η συμμετοχή του κατ’ εξοχήν επιχειρησιακού βραχίονα της χώρας μας στην αντιμετώπιση σε αυτή την προσπάθεια για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών πρόληψης έχει και μιαν άλλη ιδιαίτερη διάσταση. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια την Ηγεσία του Π.Σ. για αυτή την υποστήριξη. Περιμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον πώς προσεγγίζει την πρόληψη από καταστροφές το πυροσβεστικό προσωπικό. Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε στοιχεία μέσω του CIVPRO και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός».

    

Οι (3) καλύτερες πρακτικές που θα αναδειχθούν από αυτή την ανοιχτή ψηφοφορία θα βραβευτούν συμβολικά κατά τη διάρκεια της 2ης Ευρωπαϊκής Ημερίδας του προγράμματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 4 Ιουνίου 2012,  ενώ η Γ.Γ.Π.Π. θα υποβάλει σχετική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτησή τους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

     Για να ψηφίσετε:

   https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGotUVowdFpLZHBNdS1lNHo3YmN3TkE6MQ

   https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHc2bGVwT0Nqa3AxYWxhV2dNMEFIVlE6MQ