• Αύριο 14/1/14 στην Αθήνα η 4η Συνάντηση Εταίρων του «Προγράμματος Ελέγχου Κινδύνου Καταστροφών ΕΕ-Κίνα»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2014

 

Η 4η συνάντηση εταίρων του «Προγράμματος Ελέγχου Κινδύνου Καταστροφών ΕΕ-Κίνα» («EU-CHINA), διοργανώνεται αύριο Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στην έδρα της στην Αθήνα (Ευαγγελιστρίας 2), με τη συμμετοχή εκπροσώπων, σε υψηλό επίπεδο, από τις χώρες εταίρους στο πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα Ελέγχου Κινδύνου Καταστροφών ΕΕ-Κίνα είναι ένα πρόγραμμα, με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για την ανάπτυξη των σινοευρωπαϊκών σχέσεων.

Θεωρείται ένα ιδιαίτερης σημασίας εγχείρημα που δημιουργεί το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαχείριση των κινδύνων καταστροφών. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή υποστήριξης στην κινεζική κυβέρνηση για την ενίσχυση του εθνικού συστήματος ελέγχου καταστροφών της χώρας για τον περιορισμό των συνεπειών και της έκθεσης του πληθυσμού της Κίνας στους κινδύνους και τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

Το πρόγραμμα στόχο έχει να διευκολύνει τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και τις εθνικές διοικήσεις στην Κίνα, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ετοιμότητας προς απόκριση, του περιορισμού των κινδύνων και του ελέγχου των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφών. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η συστηματοποίηση και σε πραγματικό χρόνο υλοποίηση ανταλλαγών τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη μηχανισμού παρέμβασης, όπως και επιστημονικών δεδομένων και τεχνολογίας, περιλαμβανομένων των εργαλείων έγκαιρης πρόγνωσης και προειδοποίησης.

Οι εταίροι του προγράμματος προέρχονται από επτά συνολικά χώρες μέλη της ΕΕ –η Ελλάδα συμμετέχει ως εταίρος μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας- τα οποία είχαν ανταποκριθεί σε ανοιχτή πρόσκληση που είχε απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη μέλη και τα οποία επελέγησαν μετά από διαδικασία αξιολόγησης το 2011 στην οποία συμμετείχαν και οι Κινεζικές Αρχές.

Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε επισήμως στις 15 Ιουνίου του 2012 από την Επίτροπο αρμόδια για θέματα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αντιμετώπισης Κρίσεων κα Kristalina Georgieva και το μέλος του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας κ. Ma Kai.

Η διοργάνωση της 4ης συνάντησης των εταίρων στην Αθήνα κατά το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ προτάθηκε από τη ΓΓΠΠ (ελληνική εθνική αρχή αρμόδια για θέματα πολιτικής προστασίας) στη διάρκεια της 1ης Συντονιστικής Επιτροπής του «EU-CHINA» το 2012. Η συνάντηση θα παράσχει την ευκαιρία για καταγραφή της προόδου εφαρμογής του προγράμματος Ελέγχου Κινδύνου Καταστροφών καθώς και των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο εξάμηνο στην κατεύθυνση της προώθησης των προτεραιοτήτων του προγράμματος.

Στην συνάντηση της Αθήνας θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταίρων σε υψηλό επίπεδο, μεταξύ των οποίων ο κ. Μισέλ Παπώ, Γενικός Διευθυντής της αρμόδιας για την Πολιτική Προστασία Εθνικής Αρχής της Γαλλίας, η οποία είναι και επικεφαλής εταίρος του προγράμματος. Θα συμμετέχουν συνολικά οι Εθνικοί Εκπρόσωποι έξι εθνικών αρχών Πολιτικής Προστασίας (από Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Ελλάδα), ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας παροχής τεχνικής υποστήριξης της Γερμανίας (THW), της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ), καθώς και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο επικεφαλής του Οικονομικού Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας (DG ECHO).