1η συνάντηση της Ελληνογαλλικής Ομάδας για δασοπυρόσβεση

Ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008, οι εργασίες της 1ης συνάντησης της Κοινής Ελληνογαλλικής Ομάδας Εργασίας HE-FRA/J1 για θέματα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είναι γνωστό, η  HE-FRA/J1 δημιουργήθηκε με κοινή απόφαση των Γενικών Γραμματέων Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής και Γαλλικής Δημοκρατίας,  κ.κ. Μ. Μουζά και Henri Masse, η οποία επικυρώθηκε την 27/11/2007 στο Παρίσι.

 Η δημιουργία της  HE-FRA/J1  αντανακλά την ισχυρή θέληση των δύο κυβερνήσεων για συνεργασία στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Στρατηγική επιλογή αποτελεί η απόφαση των δύο Γενικών Γραμματέων Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με την οποία, η HE-FRA/J1 καλείται να μελετήσει κατά προτεραιότητα τους τομείς συνεργασίας των δυο χωρών για την  αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, μια απειλή κοινή για τους πολίτες των δύο χωρών.

 Η πρώτη σύσκεψη της HE-FRA/J1 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα υπό τον συντονισμό της Ελληνικής ΓΓΠΠ, και σε αυτή συμμετείχαν, εκτός των μονίμων μελών της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται εκπρόσωποι του Αρχηγείου Π.Σ. και της Πολεμικής Αεροπορίας και προσκεκλημένοι αξιωματούχοι της ΓΓΠΠ καθώς και ανώτεροι αξιωματικοί του Π.Σ. μεταξύ των οποίων και Αξιωματικοί της 1ης ΕΜΑΚ.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάσθηκαν ήταν οι διαφορές και ομοιότητες των δύο μοντέλων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε μετά  τη σχετική ανάλυση, είναι σχεδόν συμβατά, καθώς και στη Γαλλία την ευθύνη της δασοπυρόσβεσης έχουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Η συνεργασία των εναερίων μέσων κρίθηκε ότι μπορεί –λόγω της πολύ μεγάλης κοινής εμπειρίας των δύο χωρών– πλέον να περάσει σε πιο εξειδικευμένες μορφές δράσης, όπως ενδεχομένως τη δημιουργία κοινών σχηματισμών. Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία στις χερσαίες δυνάμεις και ειδικότερα η συνεργασία μεταξύ της 1ης ΕΜΑΚ και της 7ης ΕΜΑΚ της Brignole.

Τα αποτελέσματα της HE-FRA/J1 θα υποβληθούν άμεσα στους ΓΓΠΠ Ελλάδας και Γαλλίας, ενώ αποτελούν τμήμα του στρατηγικού σχεδιασμού των δύο υπουργείων Εσωτερικών στα πλαίσια του νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ο ΓΓΠΠ κος Μ. Μουζάς, κήρυξε την έναρξη των εργασιών της HE-FRA/J1 & δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι, «απόφασή μας είναι να αναπτύξουμε στον τομέα των δασικών πυρκαγιών σε απόλυτη και άμεση συνεργασία με την Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος τόσο ισχυρές διμερείς συνεργασίες, όσο και ευρύτερες συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μια εποχή μάλιστα που τα αποτελέσματα των πρόσφατων καταστροφών καθιστούν αυτές τις πρωτοβουλίες αναγκαιότητα για το κοινό συμφέρον των πολιτών μας».