1ο Ανώτερο Σχολείο για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών

 Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες του 1ου Ανώτερου Ευρωπαϊκού Σχολείου για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Δασικών Πυρκαγιών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από 12 έως 15 Μαρτίου 2012 στην Αθήνα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος EU ACR5 (EU Additional Capacities Reinforcement 5) καθώς και οι εργασίες της 3ης Διοικούσας Επιτροπής του προγράμματος.

      

Το Ανώτερο Ευρωπαϊκό Σχολείο, που αποτελεί το 3ο κατά σειρά Σχολείο για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες  Πολιτικής Προστασίας, διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας η οποία μετέχει ως εταίρος στο EU ACR5 μαζί με τις Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας (Επικεφαλής Εταίρος), της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου. Στο σχολείο μετείχαν ανώτερα στελέχη των Ευρωπαϊκών Μονάδων (Modules) από τα πέντε (5) Κράτη Μέλη, Αξιωματικοί από τις Ευρωπαϊκές Μονάδες που διαθέτει σε ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα (1η και 2η ΕΜΑΚ), Αξιωματικοί από όλες σχεδόν τις ΕΜΑΚ και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Την έναρξη των εργασιών κήρυξαν από κοινού ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κος Θεόδωρος Μπούφης και ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπονάτσος.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 3ης Διοικούσας Επιτροπής του EU ACR5 η οποία επίσης πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα έγινε αποτίμηση των αποτελεσμάτων των ομάδων εργασιών του Σχολείου όπου και διαπιστώθηκε τόσο το υψηλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών που μετέχουν στο πρόγραμμα όσο και το γεγονός ότι η συνεργασία αυτή μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στην περίπτωση δασικών πυρκαγιών με χερσαίες δυνάμεις η οποία έως σήμερα δεν έχει δοκιμασθεί.

        

Επίσης κατά τη διάρκεια της 3ης Διοικούσας Επιτροπής στην οποία μετείχαν οι Εθνικοί Εκπρόσωποι στην Ε.Ε. των Εθνικών Αρχών Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας, της Πορτογαλίας, του Βελγίου, της Ισπανίας και της Ελλάδας καθώς και εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από πρόταση της Ελλάδας (Γ.Γ.Π.Π.) και στα πλαίσια προετοιμασίας της αντιπυρικής περιόδου του 2012, αποφασίσθηκε ομόφωνα να υποβληθεί αίτημα παράτασης του προγράμματος έως το τέλος του 2012 με σκοπό να αξιοποιηθούν οι πόροι του προγράμματος το φετινό καλοκαίρι για την κάλυψη του κόστους επιχειρήσεων ευρωπαϊκής συνδρομής σε περίπτωση που ένα από τα Κράτη Μέλη που μετέχουν στο πρόγραμμα πληγεί από μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Οι  Εθνικές Αρχές του EU ACR5 – οι οποίες αποτελούν μαζί με την Ιταλία και την Κύπρο τις Εθνικές Αρχές που συγκροτούν ταυτόχρονα και την «συμμαχία του F.I.R.E. 5 (F.I.R.E. 7 σήμερα) επιβεβαίωσαν την ισχυρή τους βούληση για συνεργασία στον τομέα των δασικών πυρκαγιών, επικαιροποίησαν τα στοιχεία και τις διαδικασίες των απευθείας γραμμών ανταλλαγής στοιχείων και επικοινωνιών, και τέλος διακήρυξαν την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας αυτής κατά την αντιπυρική περίοδο του 2012 καθώς η οικονομική κρίση πλήττει όλη την Ευρώπη και η αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης αποτελεί τον πυρήνα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.