1ο Διαπεριφερειακό Συνέδριο INTERREG IVC CivPro " Εξαιρετικά επίκαιρο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης"

 «Το 1ο Διαπεριφερειακό Συνέδριο αποκτά ιδιαίτερη επικαιρότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατ’ αρχήν, στην Ελλάδα ξεκινά τώρα η εφαρμογή του αυτοδιοικητικού νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που προωθεί την αναδιοργάνωση των δομών πολιτικής προστασίας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Περαιτέρω, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι καταστροφές της τελευταίας δεκαετίας αναδεικνύουν την σπουδαιότητα του περιφερειακού επιπέδου διοίκησης στην αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Το πρόγραμμα INTERREG IVC CivPro, λοιπόν, εισάγει σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν εξαιρετικά γόνιμο πρωτότυπο και πολυδιάστατο διάλογο άλλοτε ανάμεσα σε χώρες Μεσογειακής Ζώνης και Βορειο-Κεντρικής Ευρώπης, άλλοτε ανάμεσα σε Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές Πολιτικής Προστασίας» επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης, με την ευκαιρία της διοργάνωσης, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG IVC CivPro, του υπόψη συνεδρίου στις 24 & 25 Νοεμβρίου 2010 στο ξενοδοχείοAthens Ledra Marriott, Συγγρού 115.

     Ως Επικεφαλής Εταίρος του CivPro, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι η πρώτη Εθνική Αρχή στη χώρα μας, αλλά και από τις ελάχιστες στην ιστορική διαδρομή του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG που ηγείται ενός συνόλου εταίρων, στην πλειονότητά τους αρχές Πολιτικής Προστασίας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

     Στις δύο ημέρες του συνεδρίου και με κεντρικό θέμα τις «Περιφερειακές Πολιτικές Πρόληψης Καταστροφών» θα αναλυθούν οι πολιτικές και οι βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοστεί για την πρόληψη των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Μέσω αυτής της διερεύνησης επιδιώκεται η ανάδειξη και η εφαρμογή εκείνων των πολιτικών και πρακτικών, των οποίων η εφαρμογή σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο αφενός μεν θα ενισχύσει τον βαθμό πρόληψης ανά κατηγορία καταστροφής και αφετέρου θα αυξήσει το ρυθμό μείωσης των επιπτώσεων μετά την εκδήλωση καταστροφών στις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών, στις κρίσιμες υποδομές και στο φυσικό περιβάλλον. Η δυναμική αυτής της ιδιαίτερης ανάμειξης διαφορετικών εμπειριών σε όλο το φάσμα καταστροφών, φυσικών και τεχνολογικών, αποτελεί τον βασικό άξονα έρευνας του προγράμματος INTERREG IVC CivPro, το οποίο ξεκίνησε στις 27 Μαΐου 2010, στην Αθήνα, με την 1η Διοικούσα Επιτροπή του CivPro και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2012. Αναλυτικότερα, κατά το πρόγραμμα του 1ου Διαπεριφερειακού Συνεδρίου:

        Στην ενότητα με τίτλο «Το Πολιτικό και Στρατηγικό Επίπεδο συνομιλεί για τις Εθνικές Πολιτικές Πρόληψης των Καταστροφών», με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρο Μπούφη, συνομιλεί για πρώτη φορά το πολιτικό και το στρατηγικό επίπεδο ηγεσίας των εμπλεκόμενων εθνικών αρχών για τις εθνικές πολιτικές πολιτικής προστασίας και τη σύνδεσή τους με τις αντίστοιχες περιφερειακές.

       Στην ενότητα «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Πρόληψης Καταστροφών», οι κ.κ. Ian Klark από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Dale Dague από τις Ηνωμένες Πολιτείες και Δημήτριος Σουσούνης από το INTERREG IVC αποτυπώνουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις των πολιτικών πολιτικής προστασίας..

       Στις ενότητες «Φυσικές Καταστροφές» και «Περιφερειακές Πολιτικές Πρόληψης Καταστροφών» θα αναπτυχθούν    οι     επιμέρους τομείς συνέργειας επί θεμάτων πολιτικής προστασίας σε ευρύτερο περιφερειακό επίπεδο και ειδικότερα μεταξύ των εταίρων του προγράμματος.