1 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας: Μήνυμα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2013

            Μήνυμα του Υπουργού κ. Νικολάου Δένδια για την Παγκόσμια Hμέρα Πολιτικής Προστασίας

         Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας, σήμερα 1η Μαρτίου, όπως έχει καθιερωθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας (ICDO) ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος Δένδιας δήλωσε:

        «Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Προστασίας είναι αφιερωμένη από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Άμυνας στην “ετοιμότητα των Οργανισμών Πολιτικής Προστασίας για τον περιορισμό του κινδύνου καταστροφών”. Η μόλυνση του περιβάλλοντος, η υπερθέρμανση, η ερημοποίηση και μια σειρά από άλλους παράγοντες, είναι αποδεδειγμένο σήμερα ότι μεγιστοποιούν τις συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές, αν και η τεχνολογική πρόοδος μάς επιτρέπει να αναπτύξουμε μηχανισμούς πρόληψης και οργάνωσης της αντιμετώπισης κινδύνων.

        Παράλληλα, η συνεχής προσπάθεια για ορθολογική οργάνωση και αξιοποίηση των δυνάμεων και των πόρων της Πολιτείας, στο σύνθετο έργο της Πολιτικής Προστασίας, μας επιτρέπει επίσης να βελτιώνουμε την ετοιμότητά μας για έγκαιρη και αποτελεσματικότερη επέμβαση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

        Από την άλλη πλευρά, η δύσκολη οικονομική συγκυρία και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί αναγνωρίζονται διεθνώς ως παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση των καταστροφών και των συνεπειών τους. Στα ζητήματα όμως που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορούν να υπάρξουν εκπτώσεις από πλευράς Πολιτείας.

        Αλλά ειδικά στις συνθήκες αυτές αυξάνεται η ευθύνη για συμμετοχή του ίδιου του πολίτη στην λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ενισχύεται και η σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης, της διακρατικής αλληλεγγύης και της εθελοντικής δραστηριοποίησης. Οι κοινωνίες μας οφείλουν να είναι θωρακισμένες απέναντι σε ενδεχόμενους κινδύνους και η συμβολή όλων μας είναι πολύτιμη».