11 Φεβρουαρίου – Ευρωπαϊκή Ημέρα του «112»

  Η 11η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε το 2009 ως Ευρωπαϊκή Ημέρα του «112» βάσει της υπογραφής τριμερούς Διακήρυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Τσεχικής Προεδρίας.

 Το «112» αποτελεί τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Είναι ενιαίος για όλες τις χώρες της Ε.Ε και έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετεί τους πολίτες σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε και αν βρεθούν και χρειαστούν βοήθεια από πχ. αστυνομία, πυροσβεστική κλπ.

     Η κλήση στο «112» μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε τηλεφωνική συσκευή (σταθερό ή κινητό τηλέφωνο) και είναιχωρίς χρέωση. Ο αριθμός αυτός λειτουργεί και στην Ελλάδα και εξυπηρετεί και πολίτες άλλων χωρών της Ε.Ε που βρίσκονται στη χώρα μας και χρειάζονται βοήθεια. Στην τηλεφωνική κλήση απαντά αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό, με το οποίο ο καλών μπορεί να επικοινωνήσει σε μία από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.