17η Συνάντηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Προετοιμασία και Πρόληψη Καταστροφών στη ΝΑ Ευρώπη (DPPI SEE)

Στις 7 και 8 Απριλίου στη Σόφια της Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε η 17η Περιφερειακή Συνάντηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας για την Προετοιμασία και Πρόληψη Καταστροφών στην ΝΑ Ευρώπη (DPPI SEE). Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Μ. Μουζάς τονίσθηκε, μεταξύ άλλων και η ανάγκη ενδυνάμωσης της Πρωτοβουλίας με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας από όλες τις χώρες.

Η Γραμματεία της Πρωτοβουλίας εδρεύει στο Σαράγεβο από το 2002. Λειτουργεί ως φορέας ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας σε θέματα προετοιμασίας και αντιμετώπισης καταστροφών αλλά και ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών της ΝΑ Ευρώπης.