3ο Ανώτερο Σχολείο για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών

Από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου ξεκινούν οι εργασίες του 3ου Ανώτερου Σχολείου για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών” το οποίο θα διαρκέσει έως τις 15 Μαρτίου. Το Σχολείο, που αποτελεί και το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχολείο για τις Μονάδες Πολιτικής Προστασίας των δασικών πυρκαγιών διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ACR5 (Additional Capacities Reinforcement 5).      

Στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ACR5 συμμετέχουν συνολικά πέντε (5) Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας μεταξύ των οποίων και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως εταίρος. Εκτός από την Ελλάδα  στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας της Γαλλίας (επικεφαλής εταίρος), του Βελγίου, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Στο Σχολείο θα λάβουν μέρος εμπειρογνώμονες των χωρών που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.Οι Ελληνικές Μονάδες των πεζοπόρων της 1ης ΕΜΑΚ και 2ης ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν και οι πρώτες που δηλώθηκαν στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας στην κατηγορία αυτή.

Η διοργάνωση του 3ου Ανώτερου Σχολείου για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προετοιμασίας πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου καθώς και στα πλαίσια προετοιμασίας για την παροχή και λήψη διεθνούς συνδρομής μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιήσουν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κος Θεόδωρος Μπούφης από κοινού με τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κο Παναγιώτη Μπονάτσο.