Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Μάιος 14, 2021

Ολοκληρώνεται η διαδικασία διαβούλευσης του ειδικού προγράμματος ΕΣΠΑ 2021-2027 της Πολιτικής Προστασίας που διασφαλίζει μια σημαντική χρηματοδότηση για τη θωράκιση της χώρας

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Πολιτική Προστασία και Υπουργείο Περιβάλλοντος μαζί στη θωράκιση της χώρας από πυρκαγιές – Συνάντηση Νίκου Χαρδαλιά και Γιώργου Αμυρά για την προώθηση κοινών δράσεων

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Μάιος 13, 2021

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια διαφόρων ειδών ανιχνευτών για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος

Προκηρύσσουμε ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για δύο (2) περονοφόρα οχήματα και τέσσερις (4) ράμπες φόρτωσης για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας /Πυροσβεστικού Σώματος

Μάιος 11, 2021

Σελίδες