Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2008

Διενέργεια μετρήσεων από κλιμάκιο ΕΕΑΕ στην περιοχή πτώσης ελικοπτέρου apache

Σύμφωνα με επιτόπιες μετρήσεις που πραγματοποίησε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) στην περιοχή πτώσης του Ελικοπτέρου Apache στην Κύμη, δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε μορφή ραδιολογικής ρύπανσης στο χώρο και συνεπώς δε συντρέχει ουδείς λόγος ανησυχίας για τον πληθυσμό ή το π

Σελίδες