Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 9, 2008