Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 5, 2009