Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2011

Άσκηση του Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας την Κυριακή 5-6-2011

Την 5η Ιουνίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, το Εθελοντικό Διασωστικό Σώμα Θήρας θα πραγματοποιήσει άσκηση στην Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου, και συγκεκριμένα στην Κολάδα Περίσσας.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλώσιμων υλικών και για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επικοινωνιακού υλικού αλληλογραφίας στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC

 Στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Αναλώσιμω

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων, μετακίνησης και διαμονής στο εξωτερικό στο πλαίσιο του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την απευθείας ανάθεση της Προμήθειας αεροπορικών εισιτηρίων, μετακίνησης και διαμονής στο

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tender) για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  η Πρόσκληση υποβολής προσφορών (call for tender) για το σχεδιασμό, προγραμματισμό, υλοποίηση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκ

Σελίδες