Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2011

Σύνοδος Κορυφής στο Λουξεμβούργο: Δήλωση Υπουργού Π.τ.Π. από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτ. Υποθέσεων της Ε.Ε.

Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2011

Σεπτέμβριος 22, 2011

Κήρυξη Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης σε Δήμους Βόλβης (Θεσσαλονίκη) Αριστοτέλη, Κασσάνδρας, Πολυγύρου, Σιθωνίας (Χαλκιδική)

Αθήνα, Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Σεπτέμβριος 18, 2011

Σελίδες