Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2012

Ανακοίνωση πρόσκλησης για μετάταξη στη ΓΓΠΠ κλάδων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φυσικών (Γεωφυσικών) και ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων)

Νοέμβριος 28, 2012

Νοέμβριος 7, 2012

Νοέμβριος 1, 2012

Σελίδες