Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 2012

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων της ΓΓΠΠ

Προκειμένου να δείτε αναλυτικά τις λεπτομέρειες του διαγωνισμού "Συντήρηση, τεχνική υποστήριξη των

Προκήρυξη για σχεδιασμό και παραγωγή φυλλαδίων του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC.

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη για προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στελεχών της ΓΓΠΠ για συμμετοχή στη 2η Ευρωπαϊκή Ημερίδα & την 6η Διοικούσα Επιτροπή στις Βρυξέλλες

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη για δέσμευση αίθουσας για τη 2η Ευρωπαϊκή Ημερίδα και την 6η Διοικούσα Επιτροπή στις Βρυξέλλες Βελγίου

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στελεχών της ΓΓΠΠ για συμμετοχή στην 7η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων «Οδηγία SEVESO II» στην Οστάνδη Βελγίου

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Σελίδες