Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2012

Προκήρυξη για σχεδιασμό και παραγωγή φυλλαδίων του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC.

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη για προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στελεχών της ΓΓΠΠ για συμμετοχή στη 2η Ευρωπαϊκή Ημερίδα & την 6η Διοικούσα Επιτροπή στις Βρυξέλλες

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη για δέσμευση αίθουσας για τη 2η Ευρωπαϊκή Ημερίδα και την 6η Διοικούσα Επιτροπή στις Βρυξέλλες Βελγίου

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στελεχών της ΓΓΠΠ για συμμετοχή στην 7η Συνάντηση Εμπειρογνωμόνων «Οδηγία SEVESO II» στην Οστάνδη Βελγίου

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης στα Γρεβενά από 25-29 Mαΐου στα Γρεβενά από την ΕΟΔ

Το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής Διάσωσης θα φιλοξενηθεί φέτος στα Γρεβενά στις 25, 26 και 27 Μαΐου 2012.

Σελίδες