Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2012

Ιούνιος 20, 2012

Ιούνιος 19, 2012

Ιούνιος 18, 2012

Ιούνιος 17, 2012

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για Δευτέρα 18 Ιουνίου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (

Ιούνιος 16, 2012

Σελίδες