Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2012

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για "Exercises on CP modules, technical assistance and support teams and ΕU CP teams"

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ECHO/B1/SER/2012/01 της Ευρ.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ε.Ε. για: "Establishment of the EERC - provision, installation and maintenance of specialised equipment for crisis rooms"

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου 2012 η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ECHO/B1/SUP/2012/02 της Ευρ.

Σελίδες