Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2012