Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Φεβ 2013

Πρόσκληση για συμμετοχή στο “Information Day 2013” στις 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσκληση για συμμετοχή στο “Information Day 2013” που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2013 στις Βρυξέλλες.

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση για Προετοιμασία και Πρόληψη Π.Π. από την Ε.Ε.

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση στο πεδίο «Προετοιμασίας και Πρόληψης Πολιτικής Προστασίας»

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. για αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2013

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 1521/21-03-2013 έγγραφό της (ΑΔΑ: ΒΕΔΖΙ-Ω36) με θέμα:

«Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών».

Σελίδες