Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Φεβ 2013

Φεβρουάριος 26, 2013

Στόχος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας η λειτουργία του αναβαθμισμένου «112» από το α’ εξάμηνο του 2014

Αθήνα, Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, ώρα 17.30

Φεβρουάριος 25, 2013

Φεβρουάριος 12, 2013

Φεβρουάριος 10, 2013

Παράταση προθεσμίας έως 15/3 της πρόσκλησης για μετάταξη στη ΓΓΠΠ υπαλλήλων ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Φυσικών (Γεωφυσικών) και ΤΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων)

Παρατείνεται μέχρι την 15η Μαρτίου 2013 η προθεσμία υποβολής αίτησης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Σελίδες