Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 27, 2013