Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 24, 2013