Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 6, 2013