Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 8, 2013