Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 1, 2013