Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 3, 2013