Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2013

Αύγουστος 13, 2013

Συντονισμός επιχείρησης για μεταφορά Η/Ζ της ΔΕΗ στη Σαντορίνη από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, Τρίτη 13 Αυγούστου 2013, ώρα 22.10

Αύγουστος 12, 2013

Αύγουστος 10, 2013

Αύγουστος 8, 2013

Αύγουστος 7, 2013

Σελίδες