Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 6, 2014