Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 26, 2014