Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2014

Απρίλιος 3, 2014

Πρόσκληση της E.E. για υποβολή προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης Π.Π. και θαλάσσιας ρύπανσης για το 2014

               Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος για το 2014. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Μαΐου 2014.

Απρίλιος 1, 2014

Μάρτιος 19, 2014

Μάρτιος 7, 2014

Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο pdf

Φεβρουάριος 20, 2014

Σελίδες