Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Φεβ 2015

Φεβρουάριος 24, 2015

Φεβρουάριος 21, 2015

Φεβρουάριος 16, 2015

Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος για το 2015.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος για το 2015. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 8 Απριλίου 2015.

Φεβρουάριος 11, 2015

Σελίδες