Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 5, 2015