Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 7, 2015